10:45 24/04/2008

7 cổ phiếu tăng giá trần liên tục tại sàn Hà Nội

H.Vũ

Sàn Hà Nội vừa công bố 7 mã cổ phiếu đã tăng giá kịch trần trong nhiều phiên liên tục

Sàn Hà Nội (HASTC) vừa công bố 7 loại cổ phiếu đang niêm yết tại đây đã tăng giá kịch trần trong nhiều phiên liên tục trong thời gian từ ngày 8/4 đến ngày 23/4/2008.

Trong đó, cổ phiếu MIC đạt kỷ lục về số phiên tăng trần liên tục với 17 phiên tăng trần từ 27/3-22/4.

Tiếp theo là cổ phiếu DTC với số phiên tăng trần là 12 phiên từ 3/4-22/4, HLY với 9 phiên từ 8/4-22/4, BHVvới 6 phiên từ 11/4-22/4. 3 cổ phiếu gồm: DAC, VNR, VTS có giá tăng trần trong 5 phiên liên tiếp từ 16/4-22/4.

Đại diện HASTC cũng cho biết, căn cứ mục IV, điều 3 tiết 3.2 Thông tư 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, và Công văn số 433/UBCK-PTTT ngày 20/6/2007 của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, hiện nay sàn Hà Nội đang yêu cầu các công ty niêm yết liên quan giải thích hoặc công bố thông tin về nguyên nhân tăng giá.

Đây là lần thứ 2, HASTC công bố việc cổ phiếu niêm yết tăng giá trần liên tục trong 5 phiên liên tiếp theo quy định.