10:02 28/09/2007

7 công ty chứng khoán đạt tiêu chuẩn nhập lệnh từ xa

H.Xuân

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công bố danh sách 7 công ty chứng khoán được công nhận là đạt tiêu chuẩn nhập lệnh từ xa

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công bố danh sách 7 công ty chứng khoán được công nhận là đạt tiêu chuẩn nhập lệnh từ xa trong thời gian thí điểm từ 15/10 đến ngày 15/11/2007.

Đó là Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (SBS), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Công thương (IBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngoại thương (VCBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BSC), Công ty Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACBS), Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC).

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thử nghiệm nhập lệnh từ các công ty chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã công bố tiêu chuẩn lựa chọn công ty chứng khoán và kế hoạch triển khai.

Đây là những công ty chứng khoán thành viên đã đáp ứng được các tiêu chí về hạ tầng công nghệ thông tin, vị trí địa lý, có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, các công ty chứng khoán thành viên phải xây dựng thành công 2 đường truyền leased line của VNPT và Viettel chạy load balancing theo mô hình của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, có sự kiểm tra của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Đồng thời, các thiết bị tin học (Firewall, router, server dùng cho truyền lệnh...) phải có dự phòng, các máy trạm nhập lệnh chỉ được cài duy nhất 1 Hệ điều hành windows XP Pro có bản quyền, bật chức năng kiểm soát từ xa, cài các phần mềm bảo mật và nghiệp vụ khác theo quy định.

Một tiêu chuẩn quan trọng khác cần đáp ứng là nhân viên IT phải đạt trình độ tối thiểu về network, có khả năng cấu hình và khắc phục sự cố kỹ thuật (đề nghị tối thiểu là CCNA).

Các tiêu chuẩn khác như: số lượng máy nhập lệnh tại sàn: từ 5 màn hình trở lên, công ty có trụ sở chính hoặc chi nhánh tại Tp.HCM, công ty có khu vực riêng biệt cho các máy tính nhập lệnh, khu vực nhập lệnh phải có camera theo dõi, có quy trình kiểm soát quá trình nhập lệnh, tuân thủ các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Và đặc biệt, công ty phải cam kết tuân thủ các quy định về việc nhập lệnh từ xa do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM ban hành.