23:13 21/10/2009

7 công ty trên HOSE công bố kết quả kinh doanh quý 3

N.Anh

ST8, CII, CSM, TNA, DHC, BAS và TRI vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009 và lũy kế 9 tháng năm 2009

Tribeco công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 9 tháng đạt 412,24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 58,76 tỷ đồng.
Tribeco công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 9 tháng đạt 412,24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lỗ 58,76 tỷ đồng.
ST8, CII, CSM, TNA, DHC, BAS và TRI vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2009 và lũy kế 9 tháng năm 2009.

* Công ty Cổ phần Siêu Thanh (mã ST8) công bố doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 9 tháng năm 2009 đạt 532,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (mã CII) vừa cho biết, căn cứ tình hình hoạt động của tháng 10/2009 và kế hoạch 2 tháng cuối năm 2009, CII ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt ít nhất là 275 tỷ đồng, bằng 206% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 176% so với kế hoạch năm 2009. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS - tính trên khối lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân năm 2009) đạt khoảng 6.600 đồng/cổ phiếu.

* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 706,89 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1.814,94 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 120,83 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 225,98 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Thương mại - Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh tháng 9 năm 2009 với tổng doanh thu đạt 34,04 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 360,01 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 2,69 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 15,04 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 73,24 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 161,77 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 đạt 7,58 tỷ đồng, lũy kế đạt 11,37 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 3/2009 đạt 921 đồng, lũy kế đạt 1.402 đồng.

* Công ty Cổ phần Basa (mã BAS) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 21,17 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 60,41 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2009 lỗ 427,05 triệu đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 5,17 tỷ đồng.

* Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn - Tribeco (mã TRI) công bố doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3/2009 đạt 127,07 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 412,24 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 3 lỗ 22,04 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lỗ 58,76 tỷ đồng.