10:26 28/05/2007

7 doanh nghiệp thuỷ sản đăng ký công ty đại chúng

Tính đến nay, đã có 7 doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tính đến nay, đã có 7 doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán.

Đó là Cầu Tre, Incomfish, Seaprodex Sài Gòn (Tp.HCM); Minh Phú, Cadovimex (Cà Mau), Vimex (Bạc Liêu) và Nha Trang Seafoods (Khánh Hoà).

Công ty đại chúng là công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết, đã chào bán cổ phiếu ra công chúng hoặc có ít nhất 100 cổ đông và vốn điều lệ trên 10 tỉ đồng.

Ủy ban Chứng khoán cũng vừa có thông báo gửi các công ty đại chúng, nêu một số nguyên tắc khi công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, và đại hội cổ đông thường niên hoặc bất thường thông qua các chính sách của công ty.

Thông báo này được đưa ra sau khi có nhiều ý kiến phản ánh từ các tổ chức tài chính và nhà đầu tư về việc một số công ty cổ phần đã tổ chức đại hội cổ đông, trong đó thông qua các chính sách thưởng cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên trong công ty, phát hành cổ phiếu thưởng, chào bán cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu không phù hợp với Luật Doanh nghiệp và quy chế quản trị công ty.