15:25 06/08/2007

7 nhóm việc lớn của Chính phủ

Thanh Hà

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII

Họp báo công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.
Họp báo công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

Trọng tâm của phiên họp này là việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức Chính phủ và những giải pháp cấp bách về kinh tế - xã hội cần triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ XII đã được tổ chức ngay sáng ngày 5/8 với tinh thần không để công việc điều hành của bộ máy Chính phủ bị đứt đoạn, bỏ trống, ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức và công dân.

Một trong những nhiệm vụ đầu tiên được nhấn mạnh là việc hợp nhất và giải thể, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, đổi tên một số bộ và tiến hành bàn giao công việc giữa các bộ trưởng nhiệm kỳ cũ và mới.

Bộ trưởng các bộ gồm: Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông phải thực hiện bàn giao xong ngay trong tháng 8/2007.

Đặc biệt, việc chỉ đạo xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ phải đảm bảo tinh gọn, hợp lý, tránh chồng chéo. Một số tổ chức có thể sắp xếp và hợp nhất ngay như văn phòng, thanh tra, tổ chức cán bộ, hợp tác quốc tế, pháp chế...

Trong tháng 9-10/2007, đối với các bộ và cơ quan ngang bộ giữ nguyên tên gọi, có điều chỉnh và bổ sung một số chức năng và nhiệm vụ cụ thể, các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm xây dựng nghị định quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình phụ trách để trình Chính phủ ban hành đúng thời hạn.

Về tình hình kinh tế - xã hội, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Thủ tướng đã nhấn mạnh 7 nhóm công việc và giải pháp cần triển khai ngay trong thời gian từ nay đến hết năm.

Trước hết, tập trung sức chỉ đạo các mặt công tác, nhất là những tồn tại như về tình trạng giá cả tăng cao, thực hiện bằng được mục tiêu không để chỉ số giá tăng cao hơn mức tăng trưởng GDP.

Thứ hai, tiếp tục có những biện pháp khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài và giải ngân vốn.

Thứ ba, giải quyết tình trạng dịch bệnh, nhất là các dịch với gia cầm và gia súc, tăng cường kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thứ tư, giảm tình trạng tai nạn giao thông trong đó sẽ thực hiện 3 điểm quan trọng gồm: giải quyết các điểm đen, đội mũ bảo hiểm trên toàn quốc từ 1/12, tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm.

Hai vấn đề tiếp theo được nhấn mạnh trong phiên họp là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, chống tham nhũng và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù tăng trưởng GDP của Việt Nam đã đạt mức cao nhất so với cùng kỳ trong 5 năm gần đây nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch của cả năm đặt ra là 8,5%. Chính vì vậy, nhiệm vụ nặng nề từ nay đến cuối năm là cần phải đạt mức tăng trưởng mỗi tháng trên 9%.

Cuối cùng, các bộ, các ngành, địa phương cần chủ động hơn nữa hội nhập quốc tế, khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về thể chế thị trường, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 4 về WTO.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh trong phiên họp đầu tiên, về việc Chính phủ và các thành viên Chính phủ phải làm hết sức mình, với cả tấm lòng để phục vụ đất nước, xây dựng một chính quyền thực sự do dân và vì dân.

Trả lời câu hỏi của các báo chí, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết: phiên họp đầu tiên của Chính phủ chưa đề cập đến việc phân công nhiệm vụ cho các phó thủ tướng mới.

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trong thời gian này chịu trách nhiệm hoàn thành bàn giao công việc. Việc phân công có thể được thực hiện và thông báo trong phiên họp tới của Chính phủ.