17:19 24/08/2014

7 tháng, MWG báo lãi 360 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông MWG tháng 7 đạt trên 52 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt hơn 360 tỷ đồng

Trong 7 tháng, doanh thu trung bình của các siêu thị 
Thegioididong đã tăng trên 50% và doanh thu trung bình các siêu thị
 Dienmay.com tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước.
Trong 7 tháng, doanh thu trung bình của các siêu thị Thegioididong đã tăng trên 50% và doanh thu trung bình các siêu thị Dienmay.com tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh tháng 7 năm 2014.

Cụ thể: doanh thu tháng 7 của MWG đạt trên 1.200 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm 2014, doanh thu của MWG đạt 8.200 tỷ đồng, đạt trên 60% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông MWG tháng 7 đạt trên 52 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đạt hơn 360 tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 7, chuỗi Thegioididong.com mở cửa kinh doanh 30 siêu thị mới trên toàn quốc.

Trong 7 tháng đầu năm 2014, doanh thu trung bình của các siêu thị Thegioididong đã tăng trên 50% và doanh thu trung bình các siêu thị Dienmay.com tăng trên 30% so với cùng kỳ năm trước.