23:02 08/08/2007

7 tháng Techcombank lãi 364 tỷ đồng

Vũ Toan

Ngân hàng Kỹ thương Techcombank vừa thông báo đạt lợi nhuận trước thuế gần 364 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm

Techcombank hiện là ngân hàng cổ phần có mạng lưới đứng đầu miền Bắc.
Techcombank hiện là ngân hàng cổ phần có mạng lưới đứng đầu miền Bắc.
Ngân hàng Kỹ thương Techcombank vừa thông báo đạt lợi nhuận trước thuế gần 364 tỷ đồng trong 7 tháng đầu năm.

Tính đến hết tháng 7/2007, tổng tài sản của Techcombank đã đạt trên 25.000 tỷ đồng, tăng trên 900 tỷ so với thời điểm cuối tháng 6/2007 và tăng tương đương 43% so với đầu năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 7 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 364 tỷ đồng.

Doanh thu lũy kế của Techcombank trong 7 tháng này đạt 1.348 tỷ đồng; trong đó doanh thu từ khu vực dịch vụ đạt 103,6 tỷ đồng, riêng doanh thu từ dịch vụ thanh toán quốc tế đạt gần 42 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn huy động của Techcombank sau 7 tháng là 22.575 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ so với thời điểm cuối tháng 6 và tăng trưởng tương đương 49% so với đầu năm. Trong đó huy động từ khu vực dân cư chiếm tỷ trọng lớn, đạt 10.873 tỷ đồng, tăng 54%. Dư nợ tín dụng cũng tăng mạnh, đạt 12.430 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với đầu năm 2007.

Đáng chú ý là đến cuối tháng 7/2007, Techcombank đã có tổng số trên 100 điểm giao dịch trên cả nước và trở thành ngân hàng cổ phần có mạng lưới đứng đầu tại khu vực miền Bắc và đứng thứ hai trên cả nước.