14:19 07/08/2012

7 tháng, TNA báo lãi hơn 30 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu TNA trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HOSE) thông báo kết quả kinh doanh 7 tháng năm 2012.

Cụ thể, doanh thu thuần tháng 7/2012 đạt 127,68 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3,88 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu thuần 7 tháng đạt 713,54 tỷ đồng, bằng 71,4% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 30,14 tỷ đồng, bằng 60,3% kế hoạch năm.

Ngoài ra, trong cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 3/8/2012, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 với tỷ lệ chi trả 10% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền là 30/8/2012 và thời gian chi trả vào ngày 15/10/2012.

Năm 2012, TNA dự kiến tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 20-25%.