10:58 05/08/2009

7 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 57% dự toán năm

Lê Hường

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước trong 7 tháng ước đạt 222.120 tỷ đồng - giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008

Trong 7 tháng đầu năm, thu từ dầu thô ước đạt 48% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 7 tháng đầu năm, thu từ dầu thô ước đạt 48% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2009 ước đạt 222.120 tỷ đồng, đạt 57,0% dự toán năm, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2008.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 59,1% dự toán, giảm 2,8% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô ước đạt 48% dự toán, giảm 37,2% so với cùng kỳ; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57,5% dự toán, giảm 5,7% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 33.840 tỷ đồng, đạt khá so với mức thực hiện tháng 6 (tăng gần 5.000 tỷ đồng), nhờ có sự gia tăng số thu nội địa (tăng trên 3.000 tỷ đồng) và thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu (tăng khoảng 1.800 tỷ đồng).

Tháng 7 là tháng kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý 2/2009, đồng thời cũng là thời điểm truy nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4/2008 đã được giãn hoãn theo chủ trương của Chính phủ. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong tháng 7 tăng khoảng 4.000 tỷ đồng so với tháng trước.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá tháng 7 tiếp tục tăng so với tháng 6 (tăng khoảng 2%). Riêng về thu dầu thô, giá dầu thô tháng 7 trên thị trường thế giới giảm nhẹ so với tháng 6, bình quân chỉ đạt 64 USD/thùng. Do có độ trễ trong thanh toán nên giá dầu tính thu ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 67 USD/thùng, nâng mức giá bình quân 7 tháng đạt 50 USD/thùng. Sản lượng dầu thanh toán 7 tháng đạt 9,4 triệu tấn, bằng 59,2% kế hoạch năm.

Tổng chi ngân sách Nhà nước thực hiện tháng 7 ước 39.340 tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 264.820 tỷ đồng, bằng 53,9% dự toán, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2008. Trong đó, chi đầu tư phát triển: thực hiện tháng 7 ước đạt 8.190 tỷ đồng.

Luỹ kế chi 7 tháng đạt 61.675 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán, tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2008; riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 53,7% dự toán, tăng 10% so với cùng kỳ 2008.

7 tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước đã vay 35.200 tỷ đồng (vay trong nước 31.000 tỷ đồng và vay ngoài nước 4.200 tỷ đồng) để bù đắp bội chi ngân sách Nhà nước theo dự toán đã được Quốc hội phê chuẩn.