15:11 23/01/2013

7 thiết bị làm thay đổi thế giới công nghệ năm 2013

Hải Yến

Theo Business Insider, đây đều là các sản phẩm "bước ra" từ những bộ phim khoa học viễn tưởng

<br>
<br>