12:23 15/11/2012

7 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc

P.V

Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa mới được cơ cấu lại còn 7 người, thay vì 9 người như trước