21:40 05/08/2009

70% cổ phiếu SHB thuộc diện hạn chế chuyển nhượng

Minh Đức

SHB giải thích việc niêm yết bổ sung 150 triệu cổ phiếu không phải là pha loãng, bởi có 70% là hạn chế chuyển nhượng

Ngày 20/4/2009, SHB chính thức niêm yết tại HNX với 50 triệu cổ phiếu phổ thông.
Ngày 20/4/2009, SHB chính thức niêm yết tại HNX với 50 triệu cổ phiếu phổ thông.
SHB giải thích việc niêm yết bổ sung 150 triệu cổ phiếu từ ngày 6/8 không phải là pha loãng, bởi có 70% là hạn chế chuyển nhượng.

Ngày 6/8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thực hiện niêm yết bổ sung 150 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), mã SHB. Với việc niêm yết toàn bộ 200 triệu cổ phiếu và vốn điều lệ là 2.000 tỷ đồng, SHB hiện là doanh nghiệp có lượng cổ phiếu niêm yết và vốn hóa thị trường đứng thứ 2 tại HNX.

Trong thông tin công bố trước thềm sự kiện này, SHB khẳng định, ngoài việc tăng nguồn cung cho thị trường, việc niêm yết bổ sung tới 150 triệu cổ phiếu nói trên không phải là sự pha loãng.

Ngân hàng này cho biết, trong cơ cấu sở hữu hiện tại, các cổ đông chiến lược gồm Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam nắm 15%, Tập đoàn Công nghiệp Cao su nắm 15%, Tập đoàn T&T trên 11%, Công ty TNHH Đầu tư phát triển sản xuất Hạ Long 8%, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nắm 9% và các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát… chiếm đến 70% cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông này bị hạn chế đến cuối năm 2010 mới được giao dịch cổ phiếu. Theo đó trong số 200 triệu cổ phiếu niêm yết chỉ có hơn 60 triệu cổ phiếu được phép chuyển nhượng (chiếm hơn 30%).

Với thông tin trên, SHB khẳng định: “Việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của SHB không phải là pha loãng, bởi đây không phải là phát hành thêm mà chỉ là đưa vào giao dịch chính thức cổ phiếu đã phát hành trên sàn niêm yết. Với khối lượng niêm yết là 150 triệu CP nhưng khối lượng bị hạn chế chuyển nhượng khá lớn thì nguồn cung của SHB không phải là nhiều, khó tác động đến giá”.

Cùng với việc thực hiện niêm yết bổ sung nói trên, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB, cho biết ngân hàng này cũng đang đẩy nhanh kế hoạch phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng vào năm 2010 (trong đó dự kiến 1.000 tỷ được dành cho các cổ đông hiện hữu và 500 tỷ đồng ưu tiên cho cổ đông chiến lược nước ngoài là tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu thế giới). Hiện thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi đã hoàn thiện chờ cơ quan quản lý cấp phép.

6 tháng đầu năm 2009, lợi nhuận trước thuế của SHB là trên 253 tỷ đồng (đạt 75,32% so với kế hoạch cả năm); tổng tài sản là 19.222,692 tỷ đồng, tăng 33,66% so với cuối năm 2008 và đạt 96,11% so với kế hoạch cả năm; dư nợ cho vay là 7.104,2 tỷ đồng, đạt 70,69% so với kế hoạch cả năm 2009.

Ngày 18/8/2009, SHB sẽ chốt danh sách cổ đông và trả tạm ứng 8% cổ tức vào ngày 9/9/2009.