09:21 25/07/2008

75 triệu USD để hiện đại hóa hệ thống đất đai

Từ Nguyên

Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai Việt Nam” vừa chính thức được khởi động

Chỉ số minh bạch về đất đai của Việt Nam đã dần được cải thiện.
Chỉ số minh bạch về đất đai của Việt Nam đã dần được cải thiện.
Dự án “Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống đất đai Việt Nam” vừa chính thức được khởi động.

Ngày 24/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự án nói trên đã chính thức được triển khai từ nay đến tháng 6/2013 ở 9 tỉnh: Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Thái Bình, Hưng Yên và Hà Tây.

Mục tiêu của dự án là xây dựng hệ thống đăng ký, quản lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện đại, hoàn thiện thủ tục hành chính trong quản lý đất đai, tăng cường tính công khai, minh bạch về đất đai, hướng tới việc tạo thuận lợi cho mọi đối tượng tiếp cận quỹ đất dễ dàng thông qua dịch vụ thông tin đất đai.

Dự án cũng nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, nhà đầu tư và người đang sử dụng đất, góp phần tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất và giải quyết tốt mọi tranh chấp, khiếu nại về đất đai.

Trong khuôn khổ dự án, cũng sẽ có các cuộc trao đổi, thảo luận ở địa phương để nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng về hệ thống quản lý đất đai cũng như lợi ích của việc đăng ký sử dụng đất.

Hiệu quả của dự án sẽ được đánh giá qua các tiêu chí về mức độ hài lòng của người dân đối với hệ thống quản lý, việc cải thiện môi trường đầu tư có sử dụng đất đai và thủ tục đăng ký khi thực hiện các giao dịch về đất đai.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông qua dự án này, người dân địa phương, bao gồm cả đồng bào dân tộc thiểu số, sẽ được tiếp cận với các dịch vụ công về đất đai có chất lượng tương đương với các vùng kinh tế phát triển.

Toàn bộ khoản vay 75 triệu USD của Ngân hàng Thế giới cho dự án sẽ do Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đứng ra thu xếp.