08:41 08/09/2011

8 tháng, DPR đã hoàn thành 91% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2011.

Giá bán bình quân 8 tháng năm 2011 của DPR đạt 96 triệu đồng/tấn.
Giá bán bình quân 8 tháng năm 2011 của DPR đạt 96 triệu đồng/tấn.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) thông báo kết quả kinh doanh tháng 8 và lũy kế 8 tháng năm 2011.

Theo đó, trong tháng 8/2011, giá trị sản lượng hàng hóa đạt 241,09 tỷ đồng, doanh thu của DPR đạt 249,09 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 66,4 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2011 với giá trị sản lượng hàng hóa đạt 1.102,657 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.166 tỷ đồng, hoàn thành 88% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận đạt 402 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch cả năm. Giá bán bình quân 8 tháng đạt 96 triệu đồng/tấn.

Trước đó, trong tháng 7, công ty đạt sản lượng khai thác là 1.500 tấn mủ cao su, doanh thu ước đạt 101 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 58 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng doanh thu đạt 800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 300 tỷ đồng.

Năm 2011, DPR đặt mục tiêu với diện tích vườn cây kinh doanh là 7.236 ha; giá bán bình quân đạt 67 triệu đồng/tấn; doanh thu đạt 1.322 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 441 tỷ đồng, cổ tức 30% vốn điều lệ.