09:38 26/11/2012

8 thất bại đáng nhớ của Microsoft

Phúc Minh

Theo Business Insider, trong bước đường phát triển Microsoft có không ít cú ngã rất đau