09:59 12/05/2008

8 trường hợp không được công nhận quyền sở hữu nhà ở

Vũ Trọng

Có 8 trường hợp nhà ở, công trình xây dựng không được công nhận quyền sở hữu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày 9/5, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian chờ Chính phủ thống nhất một mảnh đất, một loại giấy, ở Hà Nội, tài sản gắn liền với đất được ghi công nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Việc cấp sổ đỏ cho đất ở những khu vực nhạy cảm như đất di tích, danh lam, đất ngoài đê các sông... được quy định rõ ràng và khá mở đối với các trường hợp vi phạm.

Theo đó, có 8 trường hợp nhà ở, công trình xây dựng không được công nhận quyền sở hữu gồm:

1/ Không có giấy tờ về nhà ở quy định tại Điều 43 Nghị định 90/2006/NĐ-CP;

2/ Nhà ở, công trình xây dựng không phép, sai phép sau ngày 1/7/2006 chưa được xử lý;

3/ Nhà ở tạm, công trình xây dựng tạm;

4/ Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân;

5/ Nhà ở, công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng hoặc lấn chiếm mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử, văn hóa đã xếp hạng;

6/ Nhà ở, công trình xây dựng đã có quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có quyết định thu hồi đất;

7/ Nhà ở, công trình xây dựng mà Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế có cam kết khác;

8/ Nhà ở, công trình xây dựng có tranh chấp, khiếu nại. Quy định này có hiệu lực sau ngày 19/5/2008.