10:27 08/01/2008

849 công ty trở thành công ty đại chúng

Hoàng Lộc

Đến ngày 7/1 đã có 849 công ty đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Đến ngày 7/1 đã có 849 công ty đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Những công ty đại chúng có số vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng trở lên mới đăng ký trong tháng 12 năm ngóai gồm:

Tập đoàn Bảo Việt (Vốn điều lệ 5.730 tỷ đồng), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (vốn điều lệ 1.870 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (1.200 tỷ), Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kinh Bắc (880 tỷ), Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (720 tỷ), Công ty Cổ phần Đầu tư IPA (600 tỷ), Công ty Thép Vạn Lợi (500 tỷ), Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (450 tỷ), Công ty Cổ phần Tập đòan Công nghệ CMC (300 tỷ) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long với vốn điều lệ 315 tỷ đồng.