08:02 05/11/2015

85,7% doanh nghiệp báo lãi quý 3 trên HNX

Hà Anh

Tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đạt 474,2 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước

HNX cho biết đã có 203/209 tổ chức niêm yết không phải lập báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất đã công bố báo cáo tài chính. <br>
HNX cho biết đã có 203/209 tổ chức niêm yết không phải lập báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất đã công bố báo cáo tài chính. <br>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết đã có 203/209 tổ chức niêm yết không phải lập báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất đã công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,1%.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo tài chính quý 3/2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết đạt  474,2 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 174 doanh nghiệp chiếm 85,7% có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 3/2015 với giá trị lãi đạt 748,9  tỷ đồng. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 14,2%, giá trị lỗ đạt 274,7 tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 68 doanh nghiệp kinh doanh lãi 344,8 tỷ đồng, chiếm 46% tổng giá trị lãi.

Tiếp đến là ngành tài chính với 10 doanh nghiệp lãi 104,8 tỷ đồng - chiếm 14% tổng giá trị lãi và ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 22 doanh nghiệp lãi 72 tỷ đồng - chiếm 9,6% tổng giá trị lãi.

Trong số các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành khai khoáng và dầu khí có 4 doanh nghiệp thua lỗ 155,7 tỷ đồng, chiếm 56,68% tổng giá trị thua lỗ.

Được biết, ngày 15/11 tới sẽ là thời hạn công bố báo cáo tài chính quý 3/2015 đối với các doanh nghiệp niêm yết thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp.