15:31 27/08/2015

86% doanh nghiệp trên HNX báo lãi trong quý 2

Hà Anh

Trong kỳ có 307/357 doanh nghiệp lãi, chiếm 86% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái

Trong quý 2/2015, có 357 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nằm trong diện phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2015.
Trong quý 2/2015, có 357 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nằm trong diện phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2015.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 2/2015.

Theo đó, trong quý 2/2015, có 357 doanh nghiệp niêm yết trên HNX nằm trong diện phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2015, và tính đến ngày 25/8/2015 đã có 356/357 doanh nghiệp công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2.

Cụ thể, trong kỳ có 307/357 doanh nghiệp lãi, chiếm 86% tổng số doanh nghiệp niêm yết trên HNX, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng giá trị lãi đạt gần 4.300 tỷ đồng.

Có 49/357 doanh nghiệp lỗ trong kỳ, chiếm 13,7% tổng số doanh nghiệp niêm yết, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng giá trị lỗ 220 tỷ đồng.

Trong số 307 doanh nghiệp có lãi, ngành công nghiệp đóng góp 99 doanh nghiệp, với tổng giá trị lãi đạt 1.988,5 tỷ đồng. Ngành khai khoáng và dầu khí có 25 doanh nghiệp lãi 973,9 tỷ đồng. Tiếp đến là ngành tài chính có 21 doanh nghiệp lãi 927,8 tỷ đồng.

Các ngành còn lại đóng góp 1.299,5 tỷ đồng lãi, tương ứng 30,2% tổng giá trị lãi.
    
Trong số 49 doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống có 5 doanh nghiệp thua lỗ 51,7 tỷ đồng, ngành xây dựng có 15 doanh nghiệp thua lỗ 43,2 tỷ đồng. 9 ngành còn lại lỗ 125,5 tỷ đồng, tương ứng 57% tổng giá trị lỗ.

Cũng theo HNX, ngày 14/8/2015 cũng là thời hạn công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015, đã có 192/210 tổ chức công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015 đúng hạn, đạt tỷ lệ 91,4%.