11:52 25/10/2012

9 cổ phiếu Trung Quốc đang “hot” ở Mỹ

Hoài An

Ngân hàng Morgan Stanley vừa công bố danh sách các cổ phiếu của công ty Trung Quốc đang hấp dẫn nhất tại thị trường Mỹ