09:06 19/10/2011

9 tháng, APS lỗ tiếp gần 13 tỷ đồng

Mai Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS-HNX) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu APS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu APS trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã APS-HNX) đã công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu của APS đạt 11,3 tỷ đồng, Trong đó, chủ yếu đến từ doanh thu khác đạt 7,2 tỷ đồng doanh thu môi giới chứng khoán đạt 2,4 tỷ đồng; doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán đạt 1,4 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2011 đạt 75 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp quý 3 đạt hơn 4 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng -4,2 tỷ đồng; lợi nhuận thuần quý 3 đạt 0,8 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng - hơn 15 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế trong quý 3 đạt 1,3 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng năm 2011 - 12,9 tỷ đồng;

Tính đến ngày 30/9/2011, tiền và các khoản tương đương tiền của APS giảm mạnh từ 178,4 tỷ đồng ngày 30/6 giảm xuống còn 57,7 tỷ đồng, tương ứng giảm 67%. Trong đó, khoản tương đương tiền giảm mạnh nhất từ 128,5 tỷ đồng xuống còn 20 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng của APS cũng bị giảm từ 43,9 tỷ đồng xuống còn 33,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2011 là -10,9 tỷ đồng.     

Đáng chú ý là dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn và dài hạn quý 3 này không đổi so với quý 2/2011.

APS cho biết, so với cùng kỳ năm trước thì quý 3/2011 lợi nhuận của công ty đã giảm mạnh hơn 10%  do tác động của thị trường chứng khoán dẫn đến ảnh hưởng mạnh đến doanh thu một số lĩnh vực của APS đang hoạt động (đặc biệt là lĩnh vực môi giới).

Trước đó, doanh thu của quý 1 của APS đạt 28,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng; Doanh thu quý 2/2011 đạt 52,75 tỷ đồng; Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011 đạt 81,46 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 2/2011 của APS lỗ 18,52 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm lỗ 16,92 tỷ đồng.

Năm 2011, APS đặt mục tiêu với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 111,603 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,572 tỷ đồng.