00:13 16/11/2014

9 tháng, BIDV báo lãi tăng hơn 13% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 3, BIDV lãi sau thuế đạt 1.585 tỷ - tăng 39% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 3.535 tỷ đồng - tăng 13,5% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu BID trong tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BID trong tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 3 của BIDV đạt 3.559 tỷ đồng - tăng 9% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 11.190 tỷ - tăng 13,4% so với cùng kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động vụ đạt 644,5 tỷ đồng, lũy kế đạt 2.020 tỷ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối quý 3 đạt 78,46 tỷ, lũy kế đạt gần 300 tỷ. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh quý 3 đạt 156 tỷ, lũy kế đạt 176 tỷ. Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư quý 3 đạt 21,35 tỷ, lũy kế lỗ 7,5 tỷ.

Lãi từ hoạt động khác trong quý 3 đạt 326 tỷ, lũy kế đạt 872 tỷ đồng. Thu nhập góp vốn mua cổ phần quý 3 đạt 128 tỷ, lũy kế đạt 321 tỷ.

Chi phí hoạt động của BIDV trong quý 3 là 1.883,56 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng là 6.511 tỷ đồng - tăng 36% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của BIDV đạt 1.585,87 tỷ - tăng 39% so với cùng kỳ, lũy kế đạt 3.535 tỷ đồng - tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản của BIDV là 598.942 tỷ đồng - tăng 9,2% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 5,5% so với hồi đầu năm đạt 412.434 tỷ đồng, Tiền gửi của khách hàng tăng gần 18% so với hồi đầu năm đạt 399.574 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 30/9/2014, BIDV có 7.961 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 1,97% trên tổng dư nợ - trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 5.371 tỷ đồng.