08:21 17/10/2011

9 tháng, CMV & ABT gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Liên

9 tháng, CMV lãi 29,2 tỷ đồng, hoàn thành 97,5% kế hoạch năm; ABT lãi 75 tỷ đồng, EPS đạt 5.897 đồng, hoàn thành 88% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu CMV trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu CMV trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần thương nghiệp Cà Mau (mã AMV-HSX) và  Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (mã ABT-HSX) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của CMV đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 16,76% so với cùng kỳ năm trước (hơn 2.600 tỷ đồng) và bằng 80,26% kế hoạch;

Lợi nhuận trước thuế đạt 39 tỷ đồng, tăng 26,21% so với cùng kỳ năm trước (30,9 tỷ đồng) và bằng 97,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 29,2  tỷ đồng, hoàn thành 97,5% kế hoạch năm.

CMV cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2011 tăng 26,21% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,5% kế hoạch năm chủ yếu là do giá xăng dầu liên tục điều chỉnh 2 lần trong quý 1/2011.

CMV dự kiến lợi nhuận hợp nhất sẽ hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 15-20%, tương ứng mức 46-48 tỷ đồng cho năm tài chính 2011.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với vốn điều lệ là 120 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng; cổ tức 18%/năm.

Trong khi đó, doanh thu thuần của ABT trong quý 3 đạt 211,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 46,1 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 18,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 19,8 và 17,8 tỷ đồng, EPS đạt 1.501 đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011 của ABT với doanh thu thuần đạt 542,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 139,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 80,9 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 82,6 và 75 tỷ đồng, EPS đạt 5.897 đồng.

ABT cho biết, nguyên nhân hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong quý 3 này hoạt động có hiệu quả là do nguồn cá tra của công ty tự nuôi nên chi phí nguyên liệu chính trong giá thành sản phẩm thấp.

Tính đến ngày 30/9, tổng giá trị đầu tư ngắn hạn của ABT là 61,6 tỷ đồng. Trong đó nhiều nhất là cổ phiếu DHC với 33 tỷ đồng, DTL với 14 tỷ đồng; KLS là 5,2 tỷ đồng; DCT là 4,3 tỷ đồng; FMC là 3,6 tỷ đồng...

Năm 2011, công ty đặt kế hoạch đạt 9.000 tấn thành phẩm thủy sản, doanh thu thuần đạt 700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, chia cổ tức từ 40-60%. Như vậy, so với kế hoạch công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch về lợi nhuận.