11:38 19/10/2014

9 tháng, CTS hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

9 tháng, doanh thu của CTS đạt trên 117 tỷ, tăng nhẹ so với mức kỳ, nhưng lợi nhuận lại giảm nhẹ

Diễn biến giá cổ phiếu CTS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CTS trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc (mã CTS-HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 3/2014 đạt gần 42 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu môi giới tăng trên 84% so với cùng kỳ đạt 18 tỷ đồng, Tuy nhiên, doanh thu đến từ các khoản đầu tư, góp vốn lại giảm tới 23%, đạt 14 tỷ đồng, doanh thu lưu ký giảm 17% đạt 1,15 tỷ đồng.

Trong quý 3, chi phí hoạt động tăng gần 25% đạt 11,8 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 22% so với cùng kỳ đạt gần 30 tỷ; lợi nhuận sau thuế quý 3 tăng 14%, đạt 15,45 tỷ đồng. EPS đạt 199 đồng/cổ phiếu.

Theo CTS, lợi nhuận quý 3/2014 của công ty tăng 13% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán tăng hơn 40% so với cùng kỳ do công ty thúc đẩy các chính sách hỗ trợ và dịch vụ chất lượng cao dành cho khách hàng.

Lũy kế 9 tháng năm 2014, doanh thu của CTS đạt trên 117 tỷ, tăng nhẹ so với mức trên 114 tỷ đồng của quý 3/2013. Lợi nhuận đạt 46,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 47,7 tỷ đồng hồi quý 3/2013; EPS đạt 599 đồng.

Năm 2014, CTS đặt kế hoạch doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, CTS đã hoàn thành được 79% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản của CTS tăng 83 tỷ so với hồi đầu năm lên 1.165 tỷ đồng, trong đó đầu tư ngắn hạn cuối kỳ giảm mạnh so với hồi đầu năm từ 328,78 tỷ xuống còn 34 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn đạt 629 tỷ đồng, trong đó đầu tư tài chính dài hạn vào các loại chứng khoán sẵn sàng để bán là 607 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ giảm 13 tỷ còn gần 82 tỷ đồng.