10:05 19/10/2011

9 tháng, DaiABank lãi gần 350 tỷ đồng

Như Mai

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) thông báo đã đạt gần 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, DaiABank đã đưa vào hoạt động 9 điểm giao dịch mới, nâng tổng số điểm giao dịch của toàn hệ thống là 61 điểm.
Tính từ đầu năm 2011 đến nay, DaiABank đã đưa vào hoạt động 9 điểm giao dịch mới, nâng tổng số điểm giao dịch của toàn hệ thống là 61 điểm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) thông báo đã đạt gần 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng.

Cụ thể, kết thúc quý 3/2011, tổng tài sản của DaiABank đạt 19.239 tỷ đồng; vốn huy động là 5.760 tỷ đồng; dư nợ tín dụng là 6.633 tỷ đồng; lợi nhuận gần 350 tỷ đồng (chiếm gần 70% kế hoạch năm 2011); vốn điều lệ hiện nay là 3.100 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2011 đến nay, DaiABank đã đưa vào hoạt động 9 điểm giao dịch mới, nâng tổng số điểm giao dịch của toàn hệ thống là 61 điểm, bao gồm 11 chi nhánh, 1 sở giao dịch, 48 phòng giao dịch và 1 quỹ tiết kiệm.

Cùng với thông báo trên, DaiABank cho biết vừa điều chỉnh lãi suất đối với sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” dành cho khách hàng doanh nghiệp.

DaiABank tăng thêm ưu đãi cho khách hàng tham gia sản phẩm này như số dư quy định tối thiểu phải duy trì trong tài khoản từ 30 triệu đồng nay còn 1 triệu đồng và miễn phí tham gia sản phẩm cho các khách hàng mở mới. Lãi suất áp dụng hiện hành từ 3,6% đến 6%/năm.

“Tiền gửi bậc thang” là sản phẩm tiền gửi thanh toán không kỳ hạn bằng VND của DaiABank dành cho đối tượng khách hàng là các tổ chức (không bao gồm các tổ chức tín dụng). Lãi suất áp dụng cho sản phẩm căn cứ trên số dư thực có vào cuối ngày trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng; số dư càng lớn, lãi suất càng cao.