08:20 17/10/2011

9 tháng, DIG ước lãi 300 tỷ đồng

Minh Hà

DIG thông báo công ty đã hoàn thành 70% nhiệm vụ kế hoạch năm trong 9 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) thông báo công ty đã hoàn thành 70% nhiệm vụ kế hoạch năm trong 9 tháng năm 2011.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất kinh doanh, công ty đã thực hiện được 4.336/6.000 tỷ đồng, bằng 72,2% kế hoạch năm, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2010; Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện được 673,5/1.303 tỷ đồng, bằng 51,7% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ năm 2010;

Tổng doanh thu thực hiện được 3.091/4.500 tỷ đồng, bằng 68,7% kế hoạch năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2010; Tổng lợi nhuận trước thuế ước thực hiện khoảng 300 tỷ đồng. Đây là số dự kiến vì các đơn vị đang trong niên độ hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính quý 3/2011 đang trong giai đoạn hoàn thiện để công bố thông tin theo quy định.

Được biết, 19/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền; 21/10 là thời hạn đăng ký cuối cùng của DIG lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phê chuẩn việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2011; trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2010, tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng); trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 16%/cổ phiếu và thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 14%/cổ phiếu.

Trước đó, DIG thông báo đã phát hành thành công 350 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2011. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi thành cổ phiếu, có đảm bảo bằng tài sản, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất trái phiếu được điều chỉnh 12 tháng 1 lần. Lãi suất kỳ đầu tiên là 19,5%/năm, các kỳ tiếp theo là lãi suất thả nổi, nhằm bổ sung vốn hoạt động cho doanh nghiệp.