15:00 06/10/2011

9 tháng, DPR vượt 2% kế hoạch lợi nhuận năm

Minh Hà

9 tháng năm 2011, giá bán bình quân của công ty đạt 95,7 triệu đồng/tấn, vượt 43% kế hoạch năm (66,9 triệu đồng/tấn)

Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DPR trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HSX) công bố kết quả hoạt động 9 tháng năm 2011.

Theo đó, tính đến hết tháng 9 năm 2011, giá trị sản lượng hàng hóa của công ty đạt 1.300,48 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch (1.287,6 tỷ đồng). Diện tích cao su khai thác đạt 7.236 ha, hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2011.

Trong 9 tháng, công ty đã chế biến được 12.442,2 tấn, bằng 67% kế hoạch (18.500 tấn), tiêu thụ được 13.065,9 tấn, bằng 71% kế hoạch (18.300 tấn). Giá bán bình quân đạt 95,7 triệu đồng/tấn, vượt 43% kế hoạch năm (66,9 triệu đồng/tấn).

Lũy kế 9 tháng năm 2011, tổng doanh thu của DPR đạt 1.370,6 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch (1.322,6 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận đạt 450,5 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch năm (441,6 tỷ đồng).

Trong đó, lợi nhuận từ mủ cao su tự khai thác đạt 357,4 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm (384 tỷ đồng); lợi nhuận từ mủ cao su thu mua đạt 3,3 tỷ đồng tăng tới 654% so với kế hoạch (510,5 triệu đồng). Hoạt động tài chính của công ty đạt 60 tỷ đồng, tăng 300% so với kế hoạch (20 tỷ đồng).