09:54 26/09/2008

9 tháng, giá trị tài sản ròng của các quỹ giảm gần một nửa

Hải Bằng

Đến ngày 22/9, giá trị tài sản ròng của các quỹ nước ngoài tại Việt Nam từ đầu năm đến nay giảm bình quân 39,5%

Theo số liệu do LCF Rothschild Emerging Market Funds Research công bố ngày 22/9, giá trị tài sản ròng của các quỹ nước ngoài tại Việt Nam từ đầu năm đến nay giảm bình quân 39,5%.

Giá trị tài sản ròng của một số quỹ đã mất một khoảng nửa hoặc hơn 50% như: Vietnam Lotus Fund giảm 48,2%, Vietnam Growth Fund giảm 47,3%, Vietnam Enterprise Investments Ltd giảm 49,3%, Vietnam Emerging Equity Fund giảm 60,2%, PXP Vietnam Fund giảm 58,3%, JF Vietnam Opportunities Fund giảm 48,6%, Blackhorse Enhanced Vietnam Inc giảm 48,9%.

Mức giảm bình quân giá trị tài sản ròng của các quỹ trong nước là 41,4%, cụ thể, giá trị tài sản ròng của quỹ Manulife MAFPF1 giảm 40%, của VF1 giảm 46,4%, của Prudential PRUBF1 giảm 37,8%.