12:28 16/11/2013

9 tháng, HAG báo lãi trước thuế gần 757 tỷ đồng

Hà Anh

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2013 của HAG đạt 265,8 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 756,8 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu HAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và 9 tháng đầu năm 2013.

Theo đó, doanh thu quý 3/2013 của HAG đạt gần 600 tỷ đồng, giảm 75% so cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt hơn 2.018 tỷ, giảm 43% cùng kỳ 2012; doanh thu tài chính quý 3 của HAG đạt gần 310 tỷ, tăng gấp 4 lần cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 871 tỷ đồng, tăng 12% cùng kỳ 2012; chi phí tài chính quý 3 của HAG cũng tăng 35% so với cùng kỳ năm trước từ 133,4 tỷ lên 180 tỷ và lũy kế 9 tháng là gần 640 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2013 của HAG đạt 265,8 tỷ đồng, tăng 4% cùng kỳ 2012, lũy kế 9 tháng đạt 756,8 tỷ đồng, tăng 63% cùng kỳ năm trước; Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trong quý 3/2013 đạt hơn 235 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 606 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ 2012.

Tính đến 30/9/2013, tiền và các khoản tương đương tiền của HAG có gần 1.730 tỷ đồng, giảm gần 800 tỷ so với hồi đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 2.277 tỷ đồng từ 6.982 tỷ lên 9.259 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 1.497 tỷ lên 2.089 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo tài chính của HAG, doanh nghiệp này còn có khoản đầu tư ngắn hạn hơn 150 tỷ đồng. Ban giám đốc đã quyết định thanh lý hai công ty con là Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Ban Mê và công ty TNHH Khoáng sản Hoàng Anh Thanh Hóa và Khu nghỉ dưỡng Đà Lạt cũng được chấp thuận thanh lý cho bên thứ ba, thủ tục pháp lý của việc chuyển nhượng chưa hoàn thành.