17:36 10/10/2012

9 tháng, HRC ước lãi 98 tỷ đồng

N.Anh

Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2012

Diễn biến giá cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu HRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (mã HRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 và lũy kế 9 tháng năm 2012.
 
Theo đó, tháng 9/2012, công ty khai thác được 155,2 tấn và thu mua được 362 tấn, lũy kế 9 tháng, công ty khai thác được 1.192 tấn, hoàn thành trên 51,8% kế hoạch năm và thu mua được 3.330 tấn, hoàn thành 110% kế hoạch năm.

Cũng trong tháng 9, công ty đã giao bán 542 tấn, doanh thu 30,3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, HRC giao bán được 5.387 tấn và doanh thu cao su đạt 366 tỷ đồng. Tổng doanh thu 9 tháng ước đạt 454 tỷ đồng và lợi nhuận ước đạt 98 tỷ đồng.

HRC cho biết, tính đến ngày 19/9/2012, công ty đã thực hiện hoàn tất việc tái canh trồng mới 476,47 héc-ta theo như kế hoạch.