06:52 30/10/2014

9 tháng, Kinh Đô báo lãi tăng 12% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 3, KDC lãi 359,35 tỷ, tăng 9% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đạt 453,39 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu KDC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu quý 3 của KDC đạt 1.960 tỷ đồng - tăng 11,4% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt 3.818 tỷ đồng - tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 của KDC đạt 359,35 tỷ đồng - tăng 9% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng năm 2014 tăng 12% so với cùng kỳ đạt 453,39 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2014, tổng tài sản của KDC đạt 8.103 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.715 tỷ đồng, tăng 39% so với đầu năm. Các khoản phải thu cũng tăng thêm 445 tỷ đồng so với đầu năm lên 1.305 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/9, vay và nợ ngắn hạn của Kinh Đô giảm 22% so với hồi đầu năm còn 314 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng trên 76 tỷ lên trên 1.022 tỷ đồng.