00:10 13/10/2009

9 tháng, lợi nhuận trước thuế của PVFC bằng 191% kế hoạch

Minh Đức

Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) thông báo đã đạt 762 tỷ đồng tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm

PVFC dự tính sẽ đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay, trong khi kế hoạch đề ra đầu năm chỉ khoảng 400 tỷ đồng.
PVFC dự tính sẽ đạt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay, trong khi kế hoạch đề ra đầu năm chỉ khoảng 400 tỷ đồng.
Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí (PVFC) thông báo đã đạt 762 tỷ đồng tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm.

Chiều 12/10, PVFC cho biết, đến hết tháng 9, lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty đã đạt 762 tỷ đồng (sau khi trích lập dự phòng tín dụng và đầu tư), bằng 191% kế hoạch lợi nhuận cả năm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Cũng sau 9 tháng, doanh thu của PVFC đạt 4.034 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch cả năm 2009. Tổng tài sản của tổng công ty này tính đến 30/9/2009 là 59.248 tỷ đồng.

Về hoạt động đầu tư, PVFC cho biết, với đầu tư ngắn hạn, tỷ suất lợi nhuận trung bình các khoản giải ngân trong quý 3/2009 đạt trên 20%; với đầu tư dài hạn, tỷ suất lợi nhuận trung bình các khoản giải ngân trong quý 3/2009 đạt trên 11%; với dịch vụ đầu tư, kết hợp cho vay ngắn hạn với lãi suất trung bình trong quý 3/2009 là 12%.

Về một yếu tố góp phần tạo kết quả hoạt động chung, ông Tống Quốc Trường, Tổng giám đốc PVFC, nói: “Trong 9 tháng đầu năm, chớp thời cơ thị trường chứng khoán phục hồi, PVFC đã tích cực cơ cấu các khoản đầu tư không hiệu quả, hiện thực hóa các khoản đầu tư ngắn hạn. Các khoản trích lập dự phòng rủi ro đầu tư đã được hoàn nhập đáng kể và hạch toán vào kết quả kinh doanh năm 2009 khi thị trường chứng khoán phục hồi mạnh mẽ”.

“Tuy nhiên, chúng tôi không ngồi im để chờ các khoản hoàn nhập dự phòng. Còn các số liệu cụ thể PVFC sẽ công bố vào thời điểm 30/12/2009”, ông Trường nói thêm.

Trước đó, theo báo cáo kiểm toán, năm 2008, PVFC đã trích lập dự phòng với tổng giá trị 1.604 tỷ đồng, trong đó trích lập dự phòng đầu tư là 1.125 tỷ đồng, dự phòng tín dụng là 479 tỷ đồng.

Trong hoạt động tín dụng, tính đến 31/9/2009, dư nợ của PVFC là 27.228 tỷ đồng, đóng góp trên 40% tổng doanh thu. Trong đó, tỷ lệ cho vay trong ngành dầu khí hơn 50%.

Cùng với việc công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, PVFC cũng xác định trong quý 4/2009 sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, dự kiến đạt tối thiểu 5.000 tỷ đồng doanh thu cho cả năm và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng (sau khi đã trích lập dự phòng theo quy định).

Ông Trường cũng cho biết, hiện PVFC đã hoàn tất hợp đồng với các tổ chức tư vấn niêm yết, tư vấn pháp lý và kế hoạch quảng bá để xúc tiến việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường Singapore trong năm 2010.