08:02 11/10/2012

9 tháng, NNC ước lãi hơn 63 tỷ đồng

N.Anh

Quý 4/2012, NNC dự kiến doanh thu đạt 75 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 22,5 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu NNC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu NNC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (mã NNC-HOSE) vừa thông qua kết quả kinh doanh ước đạt 9 tháng năm 2012.
 
Theo đó, 9 tháng, sản lượng đá khai thác ước đạt 1,31 triệu m3, hoàn thành 67,18% kế hoạch năm, đá tiêu thụ trên 1,3 triệu m3, hoàn thành 66,71% kế hoạch năm.

9 tháng, doanh thu ước đạt 198,42 tỷ đồng, hoàn thành 68,36% kế hoạch năm và lợi nhuận đạt 63,65 tỷ đồng, hoàn thành 77,47% kế hoạch cả năm.

Quý 4/2012, NNC dự kiến doanh thu đạt 75 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 22,5 tỷ đồng. Năm 2012, NNC dự kiến doanh thu đạt hơn 290 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 82 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị thống nhất xem xét liên kết với Công ty Cổ phần GN Cao Cấp đầu tư khoảng 20 tỷ đồng để mua lại cơ sở sản xuất gạch ngói tại Long An.