10:54 16/11/2012

9 tháng, PNJ báo lãi hợp nhất hơn 219 tỷ đồng

Hà Anh

Doanh số vàng miếng PNJ xuất khẩu giảm mạnh, quý 3/2012 chỉ đạt 659 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ doanh số vàng miếng đạt 2.836 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ<br>
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt 1.519 tỷ đồng, giảm 77% so với cùng kỳ năm trước (6.498 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 87,36 tỷ đồng, tăng 73,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 5.181 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ (14.778 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 219,3 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ (199 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong quý 3 đạt 87,36 tỷ đồng, 9 tháng đạt 220,7 tỷ đồng. 

Theo PNJ, quý 3 doanh thu giảm mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là do doanh số vàng miếng PNJ xuất khẩu giảm mạnh, quý 3/2012 chỉ đạt 659 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh số vàng miếng đạt 2.836 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh số xuất khẩu vàng 24k không phát sinh.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt tăng mạnh so với cùng kỳ là do công ty đã hoàn thành chuyển nhượng vốn tại Công ty Năng lượng Đại Việt...