14:54 26/10/2011

9 tháng, PNJ lãi gần 200 tỷ đồng

Hà Anh

Tính đến ngày 30/9, các khoản phải thu của PNJ tăng gấp 8 lần lên hơn 357 tỷ đồng (gần 42 tỷ đồng) so với hồi đầu năm

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt 6.157,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 165,8 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 69,7 tỷ đồng.

Trong quý 3, chi phí hoạt động tài chính là 32,8 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là hơn 30 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 52,9 tỷ đồng, EPS đạt 882 đồng.

9 tháng năm 2011, doanh thu thuần của PNJ đạt 14.253 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 253,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 199,8 tỷ đồng, EPS đạt 3.330 đồng.

Tính đến ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền từ 317 tỷ đồng từ đầu năm tăng lên 409,4 tỷ đồng, các khoản phải thu của PNJ tăng gấp 8 lần lên hơn 357 tỷ đồng so với hồi đầu năm (gần 42 tỷ đồng), giá trị hàng tồn kho là hơn 889 tỷ đồng, tăng 170 tỷ đồng so với đầu năm (718 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ 124,4 tỷ đồng từ hồi đầu năm tăng lên 180,6 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty thông qua kế hoạch với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, tăng 15%; cổ tức là 25%.