14:01 10/10/2011

9 tháng, PVD ước hoàn thành hơn 91% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Ước tính 9 tháng, doanh thu của PVD đạt 6.450 tỷ đồng bằng 80,6% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt 820 tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm

Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu PVD trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HSX) công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2011.
 
Theo đó, ước tính 9 tháng năm 2011, doanh thu của PV Drilling đạt 6.450 tỷ đồng, bằng 80,6% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 820 tỷ đồng, bằng 91,1% kế hoạch năm.

PVD cho biết, công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định của các giàn khoan theo đúng kế hoạch và mở rộng cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Theo đó, 2 giàn khoan thuê Topaz Driller và Offshore Resolute cung cấp dịch vụ cho Phú Quý POC và BHP Billiton đã kết thúc thành công chiến dịch khoan của khách hàng vào giữa quý 3; đồng thời 2 giàn khoan khác là Aquamarine Driller và Key Hawaii cũng được thuê để cung cấp cho Salamander và PVEP POC Hồng Long. Các giàn khoan sở hữu vẫn hoạt động ổn định với hiệu suất trên 98% bên cạnh việc tiếp tục tăng trưởng kinh doanh của các dịch vụ khác.

Bên cạnh đó, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm (TAD) của PV Drilling đã được làm lễ đặt tên chính thức PV DRILLING V vào ngày 1/10/2011. Dự kiến, giàn khoan PV DRILLING V sẽ được tiếp nhận và triển khai cung cấp dịch vụ khoan cho Công ty Dịch vụ Dầu khí Biển Đông POC trong tháng 10/2011.

Từ ngày 31/8 đến ngày 30/11/2011, PVD đăng ký mua lại 1 triệu cổ phiếu nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường và làm nguồn khen thưởng cho cán bộ công nhân viên của công ty. Nguồn vốn để mua lại từ Quỹ đầu tư phát triển. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Năm 2011, PVD thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 8.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 900 tỷ đồng.