10:25 08/11/2012

9 tháng, PVS lãi ròng hợp nhất đạt 987 tỷ đồng

Hà Anh

PTSC vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2012.

9 tháng doanh thu thuần của PVS đạt 18.149,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 986,96 tỷ đồng,
 tăng 36,3% so với cùng kỳ<br>
9 tháng doanh thu thuần của PVS đạt 18.149,68 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 986,96 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ<br>
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã PVS-HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của PVS đạt 6.720 tỷ đồng, tăng 5,37% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 351,8 tỷ đồng, tăng 21,23% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng doanh thu thuần của PVS đạt 18.149 tỷ đồng, tăng 3,85% so với cũng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 986,9 tỷ đồng, tăng 36,31% so với cùng kỳ năm trước.

Theo PVS, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 tăng 21,23% so với cùng kỳ là do lợi nhuận từ dịch vụ cung cấp tàu khảo sát địa chấn 2D/3D quý 3/2012 cao hơn quý 3/2011.

Mặt khác, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3/2012 tăng, trong quý 3/2011, PVS đang được hưởng chính sách miễn giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng trong quý 3/2011 thấp hơn so với thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng trong quý 3/2012.

Như vậy, so với kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 750 tỷ đồng, công ty vượt gần 32% kế hoạch năm.

Được biết, Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVS thông qua phương án phát hành thêm để tăng vốn điều lệ. Theo đó, PVS sẽ phát hành thêm 148.901.047 cổ phiếu với tổng giá trị tính theo mệnh giá trên 1.489 tỷ đồng.

Trong đó, 104,23 triệu cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức phân phối quyền mua với tỷ lệ 20:7; và 44,67 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20:3 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới của đợt phát hành này).

Toàn bộ số vốn dự kiến thu được sẽ được đầu tư vào dự án FPSO Lam Sơn. Sau phát hành, quy mô vốn điều lệ của PVS sẽ tăng từ 2.978 tỷ đồng lên hơn 4.467 tỷ đồng.