19:53 31/10/2014

9 tháng, REE báo lãi giảm 18% so với cùng kỳ

Hà Anh

Quý 3, REE lãi gần 255 tỷ đồng, tăng 28% và lũy kế 9 tháng đạt gần 692 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của REE đạt 654,18 tỷ đồng, tăng gần 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt hơn 198 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2014 đạt hơn 158 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt gần 255 tỷ đồng, tăng 28%; lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 243 tỷ đồng, tăng 21,81% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2014, doanh thu thuần của REE đạt 1.825 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 692 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ là 681 tỷ đồng, EPS đạt 2.574 đồng.

REE cho biết nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý 3/2014 của công ty tăng so với cùng kỳ là do công ty ghi nhận tương ứng kết quả kinh doanh phát sinh trong quý của các công ty liên doanh, liên kết tăng từ 74 tỷ đồng lên 129 tỷ đồng, trong đó chủ yếu từ Nhiệt điện Phả Lại và Thủy điện Srok Phu Mieng. Trước đó Nhiệt điện Phả lãi báo lãi lớn quý 3/2014 nhờ hạch toán chênh lệch khoản nợ bằng đồng Yên.

Trong kỳ, chi phí quản lý tăng 12 tỷ đồng do phân bổ lợi thế thương mại từ khoản đầu tư vào Thủy điện Thác Bà 7,84 tỷ đồng và ghi nhận thêm chi phí quản lý quý 3/2014 khi TBC hợp nhất.

Tuy nhiên, bù trừ lại cho phần chi phí quản lý tăng thì trong kỳ chi phí tài chính lại giảm tương ứng 12,9 tỷ đồng do hoàn nhập dự phòng đầu tư và giảm chi phí lãi vay.

Tính tới ngày 30/9/2014, tiền và các khoản tương đương tiền là 1.159 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với hồi đầu năm (536 tỷ đồng). Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm rất mạnh từ 417 tỷ đồng xuống còn 196 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 204 tỷ lên 1.558 tỷ đồng.

Cũng tính đến 30/9, REE có 15 công ty con, hoạt động chính trong lĩnh vực điện và than với tổng giá trị đầu tư là 2.689 tỷ đồng. Trong đó, REE đã thoái vốn khỏi thủy điện Thác Bà và Liên doanh 41B Lý Thái Tổ - kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư hơn 17 tỷ vào Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hiệp.