07:29 08/11/2012

9 tháng, REE lãi ròng hợp nhất đạt 481 tỷ đồng

Hà Anh

9 tháng doanh thu thuần của REE đạt 1.735,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 481 tỷ đồng, tăng 51,38% so với cùng kỳ (319 tỷ đồng).

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2012.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của REE đạt 552 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 76,8 tỷ đồng, giảm 47,74% so với cùng kỳ (147 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng doanh thu thuần của REE đạt 1.735,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 620 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 481 tỷ đồng, tăng 51,38% so với cùng kỳ.

REE cho biết, doanh thu thuần quý 3/2012 tăng 25,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ cung cấp thiết bị và lắp đặt đạt 361,6 tỷ đồng, tăng 28,5%; doanh thu từ sản xuất và thương mại đạt 78,8 tỷ đồng, tăng 19,6% và doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sản đạt 11,6 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ.

Về lợi nhuận, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3/2012 giảm 44,8% so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là do doanh thu chính giảm từ 83,3 tỷ đồng trong quý 3/2011 xuống 44,9 tỷ đồng trong quý 3/2012, hay giảm 46%, trong khi chi phí tài chính là 55,3 tỷ đồng, trong đó trích dự phòng tài chính là 46,7 tỷ đồng cho khoản đầu tư ACB. Trong tháng 10/2012, công ty đã thanh lý 92% khoản đầu tư này với giá bán tương đương với giá trích lập dự phòng.

Trong quý 3/2012, công ty chưa hợp nhất lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết.