08:25 14/10/2011

9 tháng, REE ước lãi trước thuế đạt hơn 389 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3/2011, tổng doanh thu thuần của REE ước đạt 597,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 177,5 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HSX) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính trong quý 3 và 9 tháng 2011.

Theo đó, quý 3/2011, tổng doanh thu thuần ước đạt 597,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 177,5 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng năm 2011, tổng doanh thu thuần ước đạt 1.452,15 tỷ đồng, gần bằng 75% kế hoạch cả năm là 1.950 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng ước đạt 389,16 tỷ đồng, bằng 65% so với kế hoạch cả năm là 600 tỷ đồng.

Từ ngày 29/8 đến ngày 28/10, Transorient Pte. Ltd, do ông Nguyễn Ngọc Thái Bình - Giám đốc Transorient Pte. Ltd - thành viên Hội đồng Quản trị REE đăng ký mua 10.000.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư.

Trước đó, REE thông báo đã hoàn tất việc thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ RNG với số lượng 3.345.000 cổ phiếu, chiếm 68,7% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ RNG.