23:12 31/10/2013

9 tháng, REE vượt 29% kế hoạch lợi nhuận năm

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ REE trong quý 3 đạt gần 200 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 839,46 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu REE trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã REE-HOSE) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2013.

Theo đó, doanh thu thuần  quý 3 của REE đạt 560 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 9 tháng đạt gần 1.684 tỷ, giảm nhẹ 3% cùng kỳ 2012.

Tổng lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 230 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ, 9 tháng lãi trước thuế đạt 928 tỷ đồng, tăng 47% cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 199,87 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 839,47 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của REE trong quý 3 đạt gần 200 tỷ đồng, tăng 128% cùng kỳ năm trước, lũy kế 9 tháng đạt 839,46 tỷ đồng, tăng 71% cùng kỳ năm trước.

Như vậy, với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 650 tỷ đồng, sau 9 tháng REE đã vượt 29% kế hoạch năm. EPS 9 tháng của REE đạt 3.432 đồng/cổ phiếu, tăng mạnh so với cùng kỳ 2012.

REE cho biết, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3 đạt 199,87 tỷ đồng, tăng 112,27 tỷ đồng tương ứng tăng 128,17% so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu tài chính tăng 80,80 tỷ đồng, tương ứng 179,86%. Trong đó chủ yếu tăng từ việc Nhóm công ty ghi nhận cổ tức được chia từ các công ty liên doanh liên kết trong quý 3 là 107,8 tỷ đồng trong khi cùng năm trước là 17,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính quý 3/2013 giảm 32,95 tỷ đồng tương ứng giảm 59,61% so với cùng kỳ năm 2012 cũng góp phần đáng kể trong việc tăng lợi nhuận sau thuế trong kỳ so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do trong quý 3/2013 chỉ phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 7,3 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm trước là 43,4 tỷ đồng.