08:54 04/11/2014

9 tháng, Sacombank lãi tăng 13% so với cùng kỳ

Hà Anh

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Sacombank đạt 186.833 tỷ đồng - tăng gần 16% so với hồi đầu năm

Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu STB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, thu nhập lãi thuần của Sacombank quý 3/2014 đạt 1.857,88 tỷ đồng - tăng 15,6% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động kinh vụ đạt 227,35% - giảm gần 25% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 23,35 tỷ - giảm hơn 68% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý là trong quý 3, hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư có lãi - lần lượt đạt 103,73 tỷ đồng và 48,96 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái hai hoạt động này của Sacombank đều lỗ.

Cũng trong quý 3, lãi từ hoạt động khác đạt 16,63 tỷ đồng - giảm 83,7% so với cùng kỳ; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 27,75 tỷ đồng - tăng hơn 206% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2014 của Sacombank đạt 778,16 tỷ đồng - tăng 11,23% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 607,6 tỷ đồng - tăng 19% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2014, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt 5.310,67 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt 2.402,44 tỷ đồng - tăng 8,36% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.877,87 tỷ đồng - tăng 13% so với cùng kỳ. EPS đạt 1.644 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản của Sacombank đạt 186.833,5 tỷ đồng - tăng gần 16% so với hồi đầu năm. Cho vay khách hàng đạt gần 124.475 tỷ đồng - tăng 12,6% so với hồi đầu năm; tiền gửi khách hàng đạt 156.041,02 tỷ đồng, tăng 18,5% so với hồi đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 354 tỷ đồng lên hơn 3.108 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank là 0,98% trên tổng dư nợ và giảm mạnh so với mức 1,46% hồi đầu năm.