16:49 15/11/2012

9 tháng, SJS báo lỗ hợp nhất gần 128 tỷ đồng

Hà Anh

SJS báo lỗ sau thuế 31,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2012 lỗ 127,6 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SJS trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà (mã SJS-HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và 9 tháng năm 2012.

Theo đó, trong quý 3, doanh thu thuần của SJS đạt hơn 12 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 41 tỷ đồng.

Trong quý 3, SJS báo lỗ sau thuế 31,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2012 lỗ 127,6 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, lỗ lũy kế của SJS đạt 209,47 tỷ đồng. Cuối quý, hàng tồn kho của công ty chủ yếu là chi phí sản xuất bất động sản dở dang là gần 4.193 tỷ đồng.

Cũng trong quý 3, công ty có phát sinh nợ dài hạn tại Maritime Bank - Chi nhánh Đống Đa là 550 tỷ đồng, vay dài hạn tại Ngân hàng Việt Á là 480 tỷ đồng. Ngoài ra, SJS đã vay dài hạn Techcombank gần 32 tỷ đồng và phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu cho Techcombank.