12:36 07/10/2011

9 tháng, STP mới hoàn thành được 46% kế hoạch lợi nhuận năm

Minh Hà

Quý 4/2011, STP đề ra mục tiêu với doanh thu đạt 62,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu STP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu STP trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà (mã STP-HNX) thông báo ước kết quả kinh doanh 9 tháng và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2011.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất kinh doanh ước đạt 240,6 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm (247,1 tỷ đồng); doanh thu bán hàng đạt 220,1 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm (224,6 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 18,2 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm (40 tỷ đồng).

Quý 4/2011, công ty đề ra mục tiêu với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 68,4 tỷ đồng; doanh thu đạt 62,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 7 tỷ đồng.

Hiện nay, dự án khai thác và chế biến đá xây dựng tại Lương Sơn, Hòa Bình công ty đã hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị. Dự kiến tháng 11/2011 sẽ có sản phẩm ra thị trường với sản lượng khai thác bình quân đạt 50.000m3/tháng. Lợi nhuận dự kiến đạt 15 tỷ đồng/năm.

Hội đồng Quản trị STP đã thông qua việc tạm hoãn kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ lên 213,5 tỷ đồng. Kế hoạch này sẽ được thực hiện khi thị trường chứng khoán thuận lợi, nhằm đảm bảo lợi ích cho công ty cũng như cho cổ đông.

Ngày 12/10 tới, công ty sẽ trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Được biết, từ ngày 9/6 đến ngày 9/8/2011, công ty đăng ký mua 630.000 cổ phiếu, nhưng chỉ mua được 289.700 cổ phiếu do công ty đặt lệnh mua nhưng không được khớp, số lượng cổ phiếu quỹ hiện công ty đăng nắm giữ là 359.200 cổ phiếu.