17:56 14/11/2014

9 tháng, Tập đoàn Bảo Việt báo lãi 996 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, BVH lãi sau thuế đạt 327 tỷ đồng, tăng 3,89%; lũy kế 9 tháng đạt 995,72 tỷ đồng - tăng 14,7% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu BVH trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 3 đạt 345 tỷ đồng - giảm 23% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng năm 2014 đạt 446 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính quý 3 đạt 742,58 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 1.945 tỷ đồng - tăng 27% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 327 tỷ đồng, tăng 3,89% so với cùng kỳ. Riêng phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 315,56 tỷ đồng, tăng 11,73%; lũy kế 9 tháng năm 2014 đạt 995,72 tỷ đồng - tăng 14,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 937,69 tỷ đồng, EPS đạt 1.378 đồng.

Tính đến ngày 30/9/2014, tổng tài sản của Bảo Việt đạt gần 48.420 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm.

Cũng theo báo cáo tài chính quý 3/2014, ngày 24/9/2014, với việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt (BaovietBank) đã tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn từ 3.000 tỷ đồng lên 3.150 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn Bảo Việt tại BaoVietBank giảm từ 52% xuống 49,52% và với tỷ lệ sở hữu này, BaoVietBank không còn là công ty con của Tập đoàn Bảo Việt và báo cáo tài chính BaovietBank được hợp nhất vào báo cáo tài chính của BVH theo phương pháp vốn chủ sở hữu cho công ty liên kết.