08:10 10/10/2012

9 tháng, TRC báo lãi hơn 252 tỷ đồng

Hà Anh

9 tháng, TRC báo lãi đạt 252,3 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su đạt 151,2 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu TRC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012.

Theo đó, tính riêng tháng 9, TRC thu hoạch được 1.087 tấn mủ, bằng 9,6% kế hoạch năm. Công ty đạt lợi nhuận 64,95 tỷ đồng. Trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao su là gần 62 tỷ đồng, chiếm 95,4% tổng lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng, TRC thu hoạch được gần 7.164 tấn mủ, hoàn thành 63,2% kế hoạch năm. Công ty bán được 10.282 tấn và còn tồn kho 2.048 tấn tại ngày 30/9.

9 tháng, TRC báo lãi 252,3 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh cao su đạt 151,2 tỷ đồng, chiếm 60% tổng lợi nhuận, lợi nhuận khác đạt 63,2 tỷ đồng.

Quý 4/2012, Hội đồng Quản trị công ty đặt mục tiêu thu hoạch 4.309 tấn mủ, riêng trong tháng 10 khai thác 1.417 tấn.

TRC cũng thống nhất sẽ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 kế hoạch chia cổ tức năm 2013 là 30%/mệnh giá.