15:07 20/10/2011

9 tháng, TRI lỗ tiếp hơn 42 tỷ đồng

Hà Anh

Quý 3, TRI lỗ 24,8 tỷ đồng và mức lỗ này tăng gấp 5 lần so với mức lỗ cùng kỳ năm 2010 (4,69 tỷ đồng)

Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu TRI trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn (mã TRI-HSX) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2011.

Theo đó, doanh thu quý 3 đạt 209,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 29,6 tỷ đồng; đáng chú ý là chi phí bán hàng lên tới 47,23 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -24,9 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước và sau thuế -24,8 tỷ đồng và mức lỗ trong quý 3 này tăng gấp 5 lần so với mức lỗ cùng kỳ năm 2010 (4,69 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2011, doanh thu của TRI đạt 542,4 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 85,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng là 106 tỷ đồng; lợi nhuận thuần - 45 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế TRI -42,9 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2010 mức lỗ của công ty là 55,06 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, vốn chủ sở hữu là 23,3 tỷ đồng, giảm hơn 43 tỷ đồng so với đầu năm (66,4 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính là -262,5 tỷ đồng.

Trước đó, TRI cho biết, doanh thu quý 1/2011 của TRI đạt 148,42 tỷ đồng, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -8,967 tỷ đồng. Doanh thu trong quý 2/2011 đạt 184,25 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế trong quý 2 -9,097 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu 6 tháng năm 2011 đạt 332,67 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tháng năm 2011 -18,65 tỷ đồng.

Năm 2011, TRI đặt mục tiêu với sản lượng đạt 8 triệu két/thùng; doanh thu thuần đạt 780 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ đồng.