08:24 13/10/2011

9 tháng, TV4 ước lãi 20 tỷ đồng

Hà Vy

Tính đến ngày 30/9, doanh thu của TV4 ước đạt 100,4 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng, ESP đạt 2.652 đồng/cổ phiếu

Diễn biến giá cổ phiếu TV4 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu TV4 trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã TV4-HNX) công bố kết quả kinh doanh ước thực hiện 9 tháng năm 2011.

Theo đó, tính đến 30/9, doanh thu của công ty ước đạt 100,4 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2010; Lợi nhuận đạt 20 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2010. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2.652 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, TV4 thông báo được phép chào bán 510 trái phiếu chuyển đổi nhằm thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 2 năm kể từ ngày phát hành. Khối lượng vốn cần huy động là 51 tỷ đồng nhằm góp vốn đầu tư dự án thủy điện Srêpôk 4A.

Giá chuyển đổi được xác định bằng 70% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu tức trung bình giá giao dịch bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu nhưng không cao hơn 12.500 đồng. Giá bình quân được xác định là 8.330 đồng và 70% giá bình quân 10 phiên là 5.831 đồng. Do đó, giá chuyển đổi được xác định là 10.000 đồng/cổ phần với tỷ lệ 1:10 (1 trái phiếu đổi được 10 cổ phiếu).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 30/9 đến ngày 21/10/2011; Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua từ ngày 28/9 đến ngày 25/10/2011.

Được biết, từ ngày 3/10 đến ngày 3/11/2011, TV4 đăng ký mua 1.939 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ lợi nhuận để lại. Nguyên tắc xác định giá là mua lại theo mệnh giá. Phương thức giao dịch là thoả thuận.

Năm 2011, TV4 đặt mục tiêu với tổng doanh thu đạt 181 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế đạt 27 tỷ đồng và 18,5 tỷ đồng, cổ tức 20%.