11:36 14/11/2014

9 tháng, Vietcombank báo lãi tăng 8% so với cùng kỳ

Hà Anh

Vietcombank báo lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 1.042 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 3.272 tỷ - tăng 8% so với cùng kỳ

Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2014.

Theo đó, thu nhập lãi thuần quý 3 đạt 2.945 tỷ đồng - tăng nhẹ so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 8.517 tỷ đồng - tăng 5,7% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, lãi từ dịch vụ đạt 442 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.302 tỷ đồng - tăng 10,4% so với cùng kỳ; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 278 tỷ, lũy kế đạt 1.076 tỷ đồng - giảm 4,4% so với cùng kỳ; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh trong quý 3 đạt hơn 70 tỷ, lũy kế đạt 142 tỷ đồng - tăng hơn 9 lần so với cùng kỳ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư quý 3 đạt 48 tỷ, lũy kế đạt 233 tỷ...

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro trong quý 3 đạt 2.438 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 7.692 tỷ - tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Sau dự phòng, lợi nhuận trước thuế quý 3 của Vietcombank đạt 1.333 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 4.180 tỷ đồng - tăng 4,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 1.042 tỷ, lũy kế đạt 3.272 tỷ - tăng 8% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vietcombank đạt 530.226 tỷ đồng - tăng 13% so với hồi đầu năm; cho vay khách hàng đạt 302.181 tỷ đồng - tăng 10,2% so với hồi đầu năm; tiền gửi của khách hàng đạt 387.326 tỷ đồng - tăng 16,6% so với hồi đầu năm; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 6.291 tỷ lên 6.757 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, VCB có 14.037 nhân viên, tăng 173 nhân viên so với hồi cuối năm 2013.

Cũng tính đến 30/9, Vietcombank có tổng cộng 7.686 tỷ đồng nợ xấu, chiếm 2,54% trên tổng dư nợ - trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 4.726 tỷ đồng.