19:34 02/03/2009

90% lao động khu công nghiệp phải thuê nhà trọ

Hà Lưu

Trên 90% lao động thuê nhà trọ, và chỉ khoảng 5-7% là được sống trong các nhà trọ do doanh nghiệp xây dựng

Trên 90% lao động thuê nhà trọ, và chỉ khoảng 5-7% là được sống trong các nhà trọ do doanh nghiệp xây dựng.

Số liệu thống kê này vừa được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đưa ra, liên quan tới khoảng 1 triệu lao động trực tiếp tại các khu công nghiệp, với khoảng 70% trong số đó là lao động nhập cư.

Vấn đề phát triển nhà ở giá rẻ để đáp ứng nhu cầu của người lao động đã được đặt ra tại một hội thảo do Bộ Xây dựng phối hợp cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Tp.HCM, ngày 28/2/2009 với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, để bàn về các chính sách pháp luật, cơ chế tài chính, đất đai, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình nhà ở xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, mỗi năm Việt Nam, có thêm 30 triệu m2 nhà ở, nhưng phần lớn thị trường nhà ở thời gian qua chỉ chú trọng vào nhóm nhà ở cao cấp.

Trong khi đó nhu cầu về nhà ở của người dân ngày càng tăng, đặc biệt là đối tượng công nhân lao động, công chức, sinh viên. Tính đến cuối năm 2008, cả nước có 194 khu công nghiệp được thành lập, thu hút 1 triệu lao động trực tiếp, cùng khoảng 1,5 triệu lao động gián tiếp.